flatnews

Phân tích tự động cổ phiếu Nhà từ liêm


ĐÁNH GIÁ CƠ CÂU TÀI CHÍNH

Cuối quý 2/2018 tổng tài sản NTL đạt 1,820.0 tỷ đồng. Trong đó 49.5% là nợ phải trả, VCSH chiếm 50.5%. Trong cơ cấu nợ có 674.5(tỷ) là nợ vay tài chính, chiếm tỉ lệ 74.8% tổng nợ và bằng 73.4% VCSH. Nhìn chung doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy chấp nhận được

Lượng tiền mặt và gửi tiết kiệm 105.1 tỷ, tương đương 1,653 đ/cp bằng 16.9% thị giá.  Chú ý: Tồn kho tăng 22.3% so với cùng kỳ. . Khoản phải thu lớn hơn doanh thu, doanh nghiệp có vấn đề trong cơ cấu tài sản, cần thận trọng.

ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ KINH DOANH

Lũy kế 4 quý gần nhất NTL đạt 77.2 tỷ doanh thu thuần và 103.87 tỷ LNST tương ứng với EPS cơ bản đạt 1,633 đ/cp. Lợi nhuận ở quý này đa số đến từ hoạt động kinh doanh chính và HĐKD chính không thay đổi 0.0% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tại quý này đạt 26.5% giảm -32.6% so với cùng kỳ.

Chúng tôi đánh giá NTL quý 2/2018 Hiệu quả hoạt động kinh doanh chính kém. Việc LNST quý này tăng so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được thị trường đánh giá tốt và khả năng cổ phiếu có thể tích cực trong ngắn hạn

Ở mức giá hiện tại NTL đang được giao dịch ở mức P/E cơ bản 6.0 lần, P/B 0.7 lần. ROE 4 quý gần nhất đạt 11.3%, ROE bình quân các năm ở mức 16.5% - doanh nghiệp có mức sinh lời trên vốn chủ khá,  trên mức trung bình của nên kinh tế. Dữ liệu lịch sử thuộc nhóm: Cổ phiếu siêu hạng

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

NTL được giao dịch với P/E bình quân 3 năm 13.6 lần, P/E trung bình các mức cao nhất là  14.8 lần, P/E trung bình thấp nhất là 12.4 lần. Tốc độ tăng trưởng EPS 5 năm gần nhất là 25.2% tương ứng  EPS trong năm tới 2,045 VND/CP.

Bình quân gia quyền theo các phương pháp, giá trị hợp lý của NTL là: 16,177VND/CP, cao hơn 65.2% so với giá hiện tại. NÊN MUA

Chú ý: Mức độ tăng trưởng lợi nhuận 5 năm gần nhất không ổn định. Và thông thường giá NTL biến động trong khoảng( + -) 8.3% so với giá trị thực (tương ứng giá biến động trong khoảng từ 14,831VND đến 17,522VND). 

Tốc độ tăng trưởng EPS năm tài chính gần nhất đạt :20.5%. Tốc độ tăng trưởng năm hiện tại nhỏ hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng doanh nghiệp đang có vấn đề cần được xem xét kỹ lại.

ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

NTL được giao dịch với giá 9,790 vnd cao 1.9% so với giá cập nhật gần nhất. Hiện tại giá NTL đang trên 0.5% đường trung bình 20 phiên,  nằm trong khu vực tăng giá chiếm lợi thế.

NTL đang khớp với khối lượng 41,220cp, giảm -73.7% so với trung bình 20 phiên gần đây (156,644cp) thanh khoản cạn kiệt . Lưu ý dòng tiền tích lũy hiện tại  đang dương, 

Giá giao dịch hiện tại đang thấp hơn -3.1% đỉnh 1 tháng

Giá giao dịch hiện tại đang thấp hơn -64.5% đỉnh lịch sử


Related

PHANTICH 2053244360438998652

Đăng nhận xét Default Comments

emo-but-icon

Hot in week

Ý tưởng

Recent

Giới thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Việt Dũng!
Tôi tạo trang website này với mong ước chia sẻ những thông tin về thị trường chứng khoán và forex, hy vọng các bạn sẽ thích nó!item