flatnews

Cập nhật định giá cổ phiếu NTL sau quý 1 năm 2019

DN: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
Sàn: HSX-- Giá : 23,450 VND--Vốn hóa: 1,491 tỷ
ĐÁNH GIÁ CƠ CÂU TÀI CHÍNH
Cuối quý 1/2019 tổng tài sản NTL đạt 1,611.6 tỷ đồng. Trong đó 36.1% là nợ phải trả, VCSH chiếm 63.9%. Trong cơ cấu nợ có 555.7(tỷ) là nợ vay tài chính, chiếm tỉ lệ 95.6% tổng nợ và bằng 53.9% VCSH. Nhìn chung doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy chấp nhận được Nếu lãi suất thị trường tăng 1% thì chi phí tài chính sẽ bị biến động tăng 5.6 tỷ đồng.
Lượng tiền mặt và gửi tiết kiệm 183.6 tỷ, tương đương 2,887 đ/cp bằng 12.3% thị giá. Chú ý: Tồn kho giảm -15.8% so với cùng kỳ. . Khoản phải thu lớn hơn doanh thu, doanh nghiệp có vấn đề trong cơ cấu tài sản, cần thận trọng.
ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ KINH DOANH
Lũy kế 4 quý gần nhất NTL đạt 164.5 tỷ doanh thu thuần và 130.29 tỷ LNST tương ứng với EPS cơ bản đạt 2,049 đ/cp. Lợi nhuận ở quý này đa số đến từ hoạt động kinh doanh chính và HĐKD chính không thay đổi 0.0% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tại quý này đạt 42.5% giảm -0.5% so với cùng kỳ.
Chúng tôi đánh giá NTL quý 1/2019 Hiệu quả hoạt động kinh doanh chính kém. Việc LNST quý này tăng so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được thị trường đánh giá tốt và khả năng cổ phiếu có thể tích cực trong ngắn hạn
Ở mức giá hiện tại NTL đang được giao dịch ở mức P/E cơ bản 11.4 lần, P/B 1.4 lần. ROE 4 quý gần nhất đạt 12.6%, ROE bình quân các năm ở mức 8.9% - doanh nghiệp có mức sinh lời trên vốn chủ khá, trên mức trung bình của nên kinh tế. Dữ liệu lịch sử thuộc nhóm: cổ phiếu thường
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
NTL được giao dịch với P/E bình quân 3 năm 13.6 lần, P/E trung bình các mức cao nhất là 14.8 lần, P/E trung bình thấp nhất là 12.4 lần. Tốc độ tăng trưởng EPS 5 năm gần nhất là 43.2% tương ứng EPS trong năm tới 2,933 VND/CP.
Doanh nghiệp có mức tăng trưởng EPS bình quân tốt, nên chú ý tới những doanh nghiệp như thế này. Bình quân gia quyền theo các phương pháp, giá trị hợp lý của NTL là: 28,947VND/CP, cao hơn 23.4% so với giá hiện tại. NÊN MUA
Chú ý: Mức độ tăng trưởng lợi nhuận 5 năm gần nhất không ổn định. Và thông thường giá NTL biến động trong khoảng( + -) 8.3% so với giá trị thực (tương ứng giá biến động trong khoảng từ 26,539VND đến 31,355VND).
Tốc độ tăng trưởng EPS năm tài chính gần nhất đạt :11.7%. Tốc độ tăng trưởng năm hiện tại nhỏ hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng doanh nghiệp đang có vấn đề cần được xem xét kỹ lại.

Related

NEWS 43370855463838947

Đăng nhận xét Default Comments

emo-but-icon

Hot in week

Ý tưởng

Recent

Giới thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Việt Dũng!
Tôi tạo trang website này với mong ước chia sẻ những thông tin về thị trường chứng khoán và forex, hy vọng các bạn sẽ thích nó!item