flatnews

Cập nhật định giá NTL sau kết quả kinh doanh quý 2 năm 2019

NTL
DN: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm-- Sàn: HSX-- Giá : 25,200 VND--Vốn hóa: 1,603 tỷ
ĐÁNH GIÁ CƠ CÂU TÀI CHÍNH
Cuối quý 2/2019 tổng tài sản NTL đạt 1,473.9 tỷ đồng. Trong đó 31.1% là nợ phải trả, VCSH chiếm 68.9%. Trong cơ cấu nợ có 447.6(tỷ) là nợ vay tài chính, chiếm tỉ lệ 97.6% tổng nợ và bằng 44.1% VCSH. Nhìn chung doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy chấp nhận được Nếu lãi suất thị trường tăng 1% thì chi phí tài chính sẽ bị biến động tăng 4.5 tỷ đồng.
Lượng tiền mặt và gửi tiết kiệm 135.6 tỷ, tương đương 2,132 đ/cp bằng 8.5% thị giá. Chú ý: Tồn kho giảm -30.6% so với cùng kỳ. . .
ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ KINH DOANH
Lũy kế 4 quý gần nhất NTL đạt 317.6 tỷ doanh thu thuần và 206.36 tỷ LNST tương ứng với EPS cơ bản đạt 3,245 đ/cp. Lợi nhuận ở quý này đa số đến từ hoạt động kinh doanh chính và HĐKD chính không thay đổi 0.0% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tại quý này đạt 36.5% tăng 10.0% so với cùng kỳ.
Đánh giá: NTL quý 2/2019 hiệu quả hoạt động kinh doanh chính rất cao, thường là những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh. Việc LNST quý này tăng so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được thị trường đánh giá tốt và khả năng cổ phiếu có thể tích cực trong ngắn hạn
Ở mức giá hiện tại NTL đang được giao dịch ở mức P/E cơ bản 7.8 lần, P/B 1.6 lần. ROE 4 quý gần nhất đạt 20.3%, ROE bình quân các năm ở mức 9.2% - doanh nghiệp có mức sinh lời trên vốn chủ rất tốt, cao hơn rất nhiều so với mức sinh lời bình quân của nền kinh tế. Dữ liệu lịch sử thuộc nhóm: cổ phiếu thường
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
NTL được giao dịch với P/E bình quân 3 năm 8.1 lần, P/E trung bình các mức cao nhất là 10.2 lần, P/E trung bình thấp nhất là 5.9 lần. Tốc độ tăng trưởng EPS 5 năm gần nhất là 41.2% tương ứng EPS trong năm tới 4,582 VND/CP.
Doanh nghiệp có mức tăng trưởng EPS bình quân tốt, nên chú ý tới những doanh nghiệp như thế này. Bình quân gia quyền theo các phương pháp, giá trị hợp lý của NTL là: 30,488VND/CP, cao hơn 21.0% so với giá hiện tại. NÊN MUA
Chú ý: Mức độ tăng trưởng lợi nhuận 5 năm gần nhất không ổn định. Và thông thường giá NTL biến động trong khoảng( + -) 21.1% so với giá trị thực (tương ứng giá biến động trong khoảng từ 24,062VND đến 36,915VND).

Related

THITRUONG 8050209921817396773

Đăng nhận xét Default Comments

emo-but-icon

Hot in week

Ý tưởng

Recent

Giới thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Việt Dũng!
Tôi tạo trang website này với mong ước chia sẻ những thông tin về thị trường chứng khoán và forex, hy vọng các bạn sẽ thích nó!item