flatnews

Cập nhật định giá của PPC sau quý 2 năm 2019

PPC
DN: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại-- Sàn: HSX-- Giá : 26,550 VND--Vốn hóa: 8,662 tỷ


ĐÁNH GIÁ CƠ CÂU TÀI CHÍNH

Cuối quý 2/2019 tổng tài sản PPC đạt 7,107.9 tỷ đồng. Trong đó 18.5% là nợ phải trả, VCSH chiếm 81.5%. Trong cơ cấu nợ có 1,314.2(tỷ) là nợ vay tài chính, chiếm tỉ lệ 100.0% tổng nợ và bằng 22.7% VCSH. Nhìn chung doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy chấp nhận được Nếu lãi suất thị trường tăng 1% thì chi phí tài chính sẽ bị biến động tăng 13.1 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt và gửi tiết kiệm 1,098.4 tỷ, tương đương 3,367 đ/cp bằng 12.7% thị giá. Sức khỏe tài chính của DN đến cuối quý này tốt, chưa xuất hiện rủi ro, đây là điều kiện cần cho DN phát triển. Chú ý: Tồn kho giảm -19.8% so với cùng kỳ. . Khoản phải thu lớn hơn doanh thu, doanh nghiệp có vấn đề trong cơ cấu tài sản, cần thận trọng.

ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ KINH DOANH

Lũy kế 4 quý gần nhất PPC đạt 2,240.9 tỷ doanh thu thuần và 1023.78 tỷ LNST tương ứng với EPS cơ bản đạt 3,138 đ/cp. Lợi nhuận ở quý này đa số đến từ hoạt động kinh doanh chính và HĐKD chính không thay đổi 0.0% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tại quý này đạt 11.9% giảm -3.7% so với cùng kỳ.

Đánh giá: PPC quý 2/2019 Hiệu quả hoạt động kinh doanh chính khá tốt, là tiền đề để doanh nghiệp tăng trưởng. Việc LNST quý này tăng so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được thị trường đánh giá tốt và khả năng cổ phiếu có thể tích cực trong ngắn hạn

Ở mức giá hiện tại PPC đang được giao dịch ở mức P/E cơ bản 8.5 lần, P/B 1.5 lần. ROE 4 quý gần nhất đạt 17.7%, ROE bình quân các năm ở mức 18.5% - doanh nghiệp có mức sinh lời trên vốn chủ rất tốt, cao hơn rất nhiều so với mức sinh lời bình quân của nền kinh tế. Dữ liệu lịch sử thuộc nhóm: Cổ phiếu siêu hạngĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

PPC được giao dịch với P/E bình quân 3 năm 9.0 lần, P/E trung bình các mức cao nhất là  10.9 lần, P/E trung bình thấp nhất là 7.1 lần. Tốc độ tăng trưởng EPS 5 năm gần nhất là 9.3% tương ứng  EPS trong năm tới 3,430 VND/CP.

. Bình quân gia quyền theo các phương pháp, giá trị hợp lý của PPC là: 32,312VND/CP, cao hơn 21.7% so với giá hiện tại. NÊN MUA

Chú ý: Mức độ tăng trưởng lợi nhuận 5 năm gần nhất không ổn định. Và thông thường giá PPC biến động trong khoảng( + -) 17.3% so với giá trị thực (tương ứng giá biến động trong khoảng từ 26,708VND đến 37,915VND).

Tốc độ tăng trưởng EPS năm tài chính gần nhất đạt :31.4%. Tốc độ tăng trưởng năm gần nhất lớn hơn tốc độ tăng trưởng bình quân, đây là dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng tăng trưởng doanh nghiệp vẫn ổn định.

Related

PHANTICH 8786380294587457273

Đăng nhận xét Default Comments

emo-but-icon

Hot in week

Ý tưởng

Recent

Giới thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Việt Dũng!
Tôi tạo trang website này với mong ước chia sẻ những thông tin về thị trường chứng khoán và forex, hy vọng các bạn sẽ thích nó!item