flatnews

Ngành nhựa năm 2012 và triển vọng

 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG NGÀNH ỐNG NHỰA QUA 4 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 2012   Nhận xét: Ngành nhựa qua 4 doanh nghiệp niêm yết có tính đại diệ...

 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG NGÀNH ỐNG NHỰA QUA 4 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 2012
 Nhận xét:
  1. Ngành nhựa qua 4 doanh nghiệp niêm yết có tính đại diện cho thị trường tăng trưởng rất nhanh từ 2009 - 2011 với tốc độ doanh thu tăng trên 30% và lợi nhuận trên 33% trong đó đáng kể là BMP và NTP với tốc độ vượt trội. Hai doanh nghiệp nhỏ theo sau là DNP và DPC có mức tăng thấp hơn.
  2. Về mặt hiệu quả, đây cũng là ngành có mức sinh lời trên vốn và tài sản cao với bình quân ROE là 26% và ROA là 17%. Đáng chú ý vẫn là 02 doanh nghiệp dẫn đầu là BMP và NTP với mức 30-40% ROE và 23-30% ROA. Hai doanh nghiệp DNP và DPC thì có mức sinh lời thấp với ROE từ 13%-16%, còn ROA từ 5%-12%. Điều này cũng dễ hiểu khi là 02 doanh nghiệp nhỏ họ phải cạnh tranh giá thấp nên tỷ suất sinh lời thấp.
  3. Về kết quả 9 tháng năm 2012: Đây là năm khó khăn, với mức tăng trưởng âm. Hai doanh nghiệp hàng đầu là BNP và NTP gần như không suy giảm so với cùng kỳ 2011 thậm chí BMP vượt lên với mức tăng ấn tượng: doanh thu 9 tháng tăng 2%, lợi nhuận tăng 25% trong khi các doanh nghiệp khác đều giảm do khó khăn nhất là DNP với mức giảm doanh thu nhiều nhất 7% và giảm lợi nhuận tới 54% so với cùng kỳ. Việc các doanh nghiệp nhỏ như DNP và DPC chịu ảnh hưởng giảm mạnh cũng là điều dễ hiểu vì khi thị trường gặp khó khăn như năm 2012 thì những doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực yếu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
  4. Về mặt định giá: nếu năm 2011 là năm tăng trưởng của ngành nhựa thì định giá cơ bản không có sự khác biệt với giá thị trường hiện nay. Tuy nhiên theo kết quả 9 tháng năm 2012 thì hai công ty nhỏ đang trở nên đắt hơn và rủi ro hơn rất nhiều so với doanh nghiệp lớn.  PE của DNP là 11.6, của DPC là 9.3 so với BMP là 4.3 và NTP là 11.6.
  5. Khuyến nghị:
    Đối với nhà đầu tư mong muốn gắn bó với doanh nghiệp ngành nhựa thì khuyến nghị tập trung mua BMP và bán các mã khác nhất là DNP và DPC. Đối với NTP khuyến nghị giữ nguyên theo chiều hướng nên giảm tỷ trọng nếu có cơ hội vì NTP đang có dấu hiệu suy giảm 2 năm nay.

Related

MACOPHIEU 3072312324379266345

Đăng nhận xét Default Comments

emo-but-icon

Hot in week

Ý tưởng

Recent

Giới thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Việt Dũng!
Tôi tạo trang website này với mong ước chia sẻ những thông tin về thị trường chứng khoán và forex, hy vọng các bạn sẽ thích nó!item